image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Lísek

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost

OZV obce Lísek o nočním klidu

5.4.2024

OZV obce Lísek o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

1.1. 2024
OZV rozhodnutí o prominutí místního poplatku 22. 8. 2022
OZV obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 11. 11. 2021
OZV obce Lísek č. 12021, o místním poplatku z pobytu 4. 3. 2021
OZV obce o místním poplatku ze psů 1.1. 2024
OZV obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 4. 12. 2019
Vnitřní předpis č. 1 2015 2. 9. 2015
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22. 3. 2012
OZV místním poplatku ze vstupného

22. 3. 2012