image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky > SDH Lísek

SDH LísekProjev ze 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lísek

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení spoluobčané, milí hosté.

Srdečně Vás vítám na oslavě 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lísek. Hasičský sbor v Lísku, tehdejší Lhotě, byl založen v roce 1892. Podnětem k založení byl velký požár v obci v tomto roce. Sbor měl celkem 24 zakládajících členů. V roce 1893 byla zakoupena stříkačka od firmy SMÉKAL za 1341 zlatých, a k tomu výzbroj za 339 zlatých. Současně bylo přistoupeno k výstavbě zbrojnice. Členská základna procházela a prochází dodnes pravidelným výcvikem. K těmto záležitostem přistupovali a přistupují všichni členové zodpovědně. Byly však i případy vystoupení členů pro rozhárané poměry v obci. Do roku 1936 zasahoval sbor v místě při 8 požárech a při 41 přespolních.

V době obou válek byl sbor v plné pohotovosti a jako složka zachovává kázeň a plní své povinnosti.

Dne 16. 7. 1947 oslavil sbor 55. výročí založení, na které se dostavil okrskový velitel bratr František Peringer z Rozsoch, který předal sboru novou motorovou stříkačku značky „Stratílek“ v ceně 75 000 Kč.

V roce 1951 byl změněn název Sboru dobrovolných hasičů na Hasičskou jednotu ve Lhotě. Do provozu bylo dáno vozidlo značky Krup. Rok 1952 byl mezníkem názvu obce, od tohoto roku se nazývá Lísek.

V roce 1963 byla také instalovaná elektrická siréna v obci. V následujících letech dosloužilo vozidlo Krup a bylo zakoupeno starší vozidlo Tatra 805. V roce 1966 se technika přestěhovala do nové garáže pod Místní národní výbor Lísek. Tato budova byla postavena za vydatné pomoci hasičů, které se v následujících letech podíleli i na všech stavbách v obci, mezi kterými byla i hasičská zbrojnice, která byla uvedena do provozu v roce 1976. V roce 1986 byla pořízena nová stříkačka PPS12 a v roce 1988 cisterna Škoda 706.

Členská základna se pohybovala od 24 zakládajících členů do současných 44 členů, kdy nejvyšší počet 61 členů byl koncem 80. let. Po celé období činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lísek byl kladen důraz na plnění plánů výcviku, jak teoretického, tak praktického. Sbor byl a je seznamován s moderní technikou. Účastníme se pravidelně okrskových kol soutěže požárních družstvech s dobrým umístěním. Náš hasičský sbor nezapomíná také na kulturní činnosti v obci. Pravidelně pořádá pouťovou zábavu a hasičský bál.

V roce 2001 došlo ke sloučení Hasičského sboru Vojtěchov s Hasičským sborem Lísek, a nadále zůstává ve Vojtěchově zásahová jednotka s původním vybavením.

Sestry a bratři hasiči, dovolte mi, abych jménem našeho sboru poděkoval zástupcům Obecního úřadu za dobrou spolupráci a nemalou finanční podporu pro chod a údržbu hasičského sboru.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem bratrům hasičům, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o dobrý chod sboru po celou dlouhou dobu jeho trvání.

Na základě návrhu Sboru dobrovolných hasičů Lísek uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Žďáru nad Sázavou.

Čestné uznání bratrům: Ladislavu Homolkovi, Františku Cackovi, Stanislavu Macháčkovi

Medaili za příkladnou práci bratrům: Miloslavu Vostrejžovi, Lubomíru Halvovi, Vladimíru Kočíkovi

Medaili za zásluhy bratrům: Václavu Čížkovi, Zdeňku Prášilovi

Odznak svatého Floriana bratrům: Ottovi Stříteřskému, Josefu Mitášovi 

120 let SDH Lísek
120 let SDH Lísek
120 let SDH Lísek