Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Chodník v obci Lísek

Chodník v obci Lísek

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce stávajícího chodníku podél jedné strany místí frekventované komunikace v centru obce Lísek a jeho bezbariérové zpřístupnění. Chodník vede podél obytné zástavby a bude upraven v části od odbočky k mateřské škole až ke křižovatce s místní komunikací, vedoucí k nové obytné zástavbě a veřejnému hřišti. Chodník propojuje významné cíle občanů v obci, tj. obchod, restauraci, odbočku k místní knihovně a poště. Jeho realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.

Cílem projektu je pomocí rekonstrukce komunikace pro pěší podél místní průjezdní komunikace v centru obce zajistit bezpečný pohyb chodců k objektům občanské vybavenosti v centru obce a k zastávkám autobusu na jejím okraji.

Rekonstruovaný chodník pro pěší podél místní centrální průjezdní komunikace vytváří propojení významných cílů občanů v centru obce Lísek, místní část Lhota, jako je MŠ, obchod, knihovna, pošta, restaurace a veřejné hřiště. Zároveň je přímým spojením mezi okrajovými částmi obce.  Projekt je v souladu prioritami bezpečnosti silničního provozu. Jeho realizací dojde ke zkvalitnění povrchových vlastností vozovek a komunikací pro pěší i k úpravám dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, v tomto případě chodců, kteří půjdou k významným cílům v obci. Součástí rekonstrukce je i úprava míst pro přecházení přes místní průjezdní komunikaci a to formou osazení varovných pásů v novém chodníku.

Projekt byl podpořen z 11. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s. – Bezpečnost dopravy (III.) a je z 90% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.