Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Aktuality

Pirátské odpoledne

Publikováno 22. 7. 2021. Aktuality.

Sbírka pro Moravu

Publikováno 22. 7. 2021. Aktuality.

21.7. 2021  jsme vypravili soupravu s nákladem materiálu na opravu zdevastovaných střech po řádění tornáda na jižní Moravě, který byl zakoupen z peněz vybraných v naší sbírce a navýšených o částku uvolněnou z rozhodnutí zastupitelstva obce. Celková hodnota našeho daru tedy dosáhla výše 168 014 Kč z toho 53 600 Kč tvořila sbírka. Adresátem se stala obec Hrušky. Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o uvolnění 200 000 Kč. Zbytek této částky tzn. 85 586 Kč bude zaslán jako dar obci Moravská Nová ves na obnovu obecních budov.

Všem donátorům ještě jednou děkujeme.

Šipkovaná

Publikováno 23. 4. 2021. Aktuality.

KARTIČKA – PDF soubor ke stažení

Sčítání lidu 2021

Publikováno 12. 4. 2021. Aktuality.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Publikováno 8. 4. 2021. Aktuality.

Seznam č.p. s přerušením dodávky:

Milé děti, rodiče a vy všichni, kteří máte rádi tradice.

Publikováno 26. 3. 2021. Aktuality.

 

Velikonoce patří k oblíbeným svátkům, bohužel i ty letošní proběhnou poněkud v komorní atmosféře. Proto jsme přišli s nápadem, jak alespoň trochu připomenout naše tradice v podobě „stanovišť“ s různými informacemi a úkoly.

Součástí je velikonoční strom „VAJÍČKOVNÍK“, který naleznete u posledního stanoviště, zde můžete zavěsit vámi vyrobená velikonoční vajíčka/kraslice.

Pravidla, abyste nezabloudili:

  • V příloze si vytiskněte kartičku, do které budete zapisovat své odpovědi
    a kterou odevzdáte do poštovní schránky u nástěnky na ná
  • 7 stanovišť, na kterých budete plnit úkoly (začátek na fotbalovém hřišti, pak tenisové hřiště, kolotoč, zábradlí u MŠ, dolní autobusová zastávka, kostel sv. Mikuláše a cíl je u nástěnky na návsi, je důležité dodržet pořadí stanovišť)
  • Informace a úkoly naleznete na pověšených kartičkách na příslušných stanovištích.
  • Stezku můžete projít od 29.3. do 5.4.

Na každého zúčastněného čeká sladká odměna s překvapením, která bude dodána po vyhodnocení až k vám domů.

Prosíme dodržujte hygienická pravidla a ustanovení vlády ČR a neničte kartičky
 na stanovištích.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Krásné Velikonoce

Tříkrálová sbírka 2021

Publikováno 8. 1. 2021. Aktuality.

Tříkrálová sbírka se letos v Lísku bude konat od pondělí 11.1. do pátku 15.1.. V těchto dnech bude možné přispět do kasičky umístěné v prodejně COOP. Vzhledem k aktuální epidemické situaci nebude možné tradiční koledování.

Děkujeme za pochopení a Vaši štědrost.

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Publikováno 4. 1. 2021. Aktuality.

Dotace pro region – dotazníkové šetření potřeb podnikatelů, NO a občanů

Publikováno 6. 11. 2020. Aktuality.

Dobrý den,

 dovolte mi, abychom Vás touto cestou pobídli ke spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Zubří země, která nabízí dotace v našem regionu. Pro ty, kteří o MAS Zubří země nikdy neslyšeli upřesňujeme, že se jedná o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje na základě strategického dokumentu cíleně dotace pro region Bystřicko, Nedvědicko a Novoměstsko (v posledních letech byly nabízeny prostřednictvím MAS v regionu dotace za více než 110 mil. Kč!). 

Chcete i vy získat dotaci na rozvoj své neziskové či podnikatelské činnosti nebo vám není lhostejný rozvoj regionu? Pomozte nám vyplnit dotazníky nezbytné pro zmapování potřeb občanů, podnikatelů  a neziskových organizací na našem území, které jsou stavebním kamenem pro tvorbu nového strategického dokumentu (tj. nových dotačních příležitostí) na období 2021 – 2027 a pomozte nám určit skladbu dotačních opatření pro toto území. 

Bez analýzy Vašich potřeb nelze nabídnout našemu regionu dotace „na míru“. Udělejte si chvíli čas a vyplňte krátké dotazníkové šetření. Pomůžete tím nejen sobě, ale rozvoji celého regionu.

Každý občan žijící na území Bystřicka a Novoměstska, nechť vyplní tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro podnikatele v našem regionu je k vyplnění určen navíc tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro neziskové organizace v našem regionu je pak k vyplnění určen navíc ještě tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Žádáme Vás o vyplnění nejpozději do 27.11.2020.

Pomoc seniorům a lidem v karanténě či izolaci

Publikováno 24. 10. 2020. Aktuality.