Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Publikováno 8. 1. 2021. Aktuality.

Tříkrálová sbírka se letos v Lísku bude konat od pondělí 11.1. do pátku 15.1.. V těchto dnech bude možné přispět do kasičky umístěné v prodejně COOP. Vzhledem k aktuální epidemické situaci nebude možné tradiční koledování.

Děkujeme za pochopení a Vaši štědrost.

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Publikováno 4. 1. 2021. Aktuality.

Dotace pro region – dotazníkové šetření potřeb podnikatelů, NO a občanů

Publikováno 6. 11. 2020. Aktuality.

Dobrý den,

 dovolte mi, abychom Vás touto cestou pobídli ke spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Zubří země, která nabízí dotace v našem regionu. Pro ty, kteří o MAS Zubří země nikdy neslyšeli upřesňujeme, že se jedná o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje na základě strategického dokumentu cíleně dotace pro region Bystřicko, Nedvědicko a Novoměstsko (v posledních letech byly nabízeny prostřednictvím MAS v regionu dotace za více než 110 mil. Kč!). 

Chcete i vy získat dotaci na rozvoj své neziskové či podnikatelské činnosti nebo vám není lhostejný rozvoj regionu? Pomozte nám vyplnit dotazníky nezbytné pro zmapování potřeb občanů, podnikatelů  a neziskových organizací na našem území, které jsou stavebním kamenem pro tvorbu nového strategického dokumentu (tj. nových dotačních příležitostí) na období 2021 – 2027 a pomozte nám určit skladbu dotačních opatření pro toto území. 

Bez analýzy Vašich potřeb nelze nabídnout našemu regionu dotace „na míru“. Udělejte si chvíli čas a vyplňte krátké dotazníkové šetření. Pomůžete tím nejen sobě, ale rozvoji celého regionu.

Každý občan žijící na území Bystřicka a Novoměstska, nechť vyplní tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro podnikatele v našem regionu je k vyplnění určen navíc tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro neziskové organizace v našem regionu je pak k vyplnění určen navíc ještě tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Žádáme Vás o vyplnění nejpozději do 27.11.2020.

Pomoc seniorům a lidem v karanténě či izolaci

Publikováno 24. 10. 2020. Aktuality.

Nařízení mimořádného opatření KHS a Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Publikováno 3. 8. 2020. Aktuality.

Nařízení mimořádného opatření KHS a Tiskové zprávy Kraje Vysočina – PDF

POZVÁNKA: 9.8. – Zábavné odpoledne pro děti

Publikováno 3. 8. 2020. Aktuality.

Lidi pojďte na brouka

Publikováno 5. 6. 2020. Aktuality.

ANKETA – Letní kino 2020

Publikováno 27. 5. 2020. Aktuality.

Zápis do MŠ Lísek

Publikováno 15. 4. 2020. Aktuality.

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina

Publikováno 7. 4. 2020. Aktuality.


OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020

o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů

nastává
pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.

MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina v. r.

(Pokračování textu…)