Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina

Publikováno 7. 4. 2020. Aktuality.


OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020

o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů

nastává
pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.

MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina v. r.

——————-

Pozn.:
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:

 • –  rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

 • –  kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

 • –  používání pyrotechnických výrobků,

 • –  používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),

 • –  jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.

 • –  spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

 • –  jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti
  v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

  Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:

  • –  lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

  • –  suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,

  • –  plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,

  • –  sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

   Celý text nařízení kraje je zveřejněn zde:

   https://www.kr-vysocina.cz/…ts/File.ashx?…