Obec Lísek

Lhota - Lísek - Vojtěchov

Zelená škola

 

Plakát Zelená škola


Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům, učitelům a všem ostatním třídit elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie můžete jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve verandě školy. Projekt také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  


© 2011 – 2018 Obec Lísek - Kontakt

Vytvořil Marek Klusák